Przedszkole Mistrzowie Zabawy, Specjalny punkt przedszkolny

Polska–nasz dom

 

Opracowany przez panią Karolinę Chodyniecką.

„Projekt skierowany jest do dzieci 5 – 6 letnich. Podstawową forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, będąca doskonałą okazją do przekazywania wiedzy na temat rodzimej kultury, bogactwa kraju, regionu oraz zainteresowania folklorem.

Głównym celem projektu edukacyjnego „Polska – mój dom” jest przede wszystkim budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska. Dzieci będą miały również okazję poznać wybrane krajobrazy charakterystyczne dla naszego kraju, a także rozwinąć w sobie zainteresowanie pięknem naszej ojczyzny. Jednym z celów projektu jest również zaangażowanie rodzica. Prosimy ich, aby włączyli się w przekazywanie dzieciom wiedzy poprzez przynoszenie na określone w harmonogramie zajęcia poszczególne przedmioty, ilustracje, zdjęcia”

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Nasze projekty

Piję wodę–dbam o zdrowie

 

Opis projektu: projekt przygotowany przez panią Martę Kulecką.

Cele projektu:

Zachęcenie dzieci poprzez zabawę w zajęciach do codziennego picia wody.

Podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka.

Podkreślenie jak ważną rolę odgrywa spożywanie wody w codziennym życiu, nie tylko przez dorosłych ale również przez dzieci.

Zapoznanie dzieci z różnymi metodami oszczędzania wody i zwrócenie uwagi na to jak istotne jest dla środowiska by nie marnować tak ważnego dla nas składnika, jakim jest właśnie woda.

Zajęcia prowadzone będą przez wychowawcę grupy przy udziale osoby wspomagającej. Spotkania odbywać się będą we wtorki, środy i piątki, przez dwa tygodnie. Cały projekt składać się będzie z 6 spotkań po 30 min. Zaczynając od pierwszego spotkania, każde kolejne zaczynać się będzie od spożycia wody we własnym kubeczku, by wykształcić u dzieci nawyk codziennego spożywania wody. Każde zajęcia poprzedzone będą wprowadzeniem do tematu poprzez, krótkie opowiadanie (list) od maskotki- Kroplusi, która ujawni się na ostatnich zajęciach

ZABAWA W TEATR

 

Projekt opracowany przez panią Natalię Nowak. Przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich.

Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonej przez grupę inscenizacji, a finałem uczestnictwo w przedstawieniu w gnieźnieńskim teatrze i zwiedzanie zaplecza teatralnego oraz spotkanie z aktorami.

Zabawa w teatr to sposób naturalnego zachowania się dzieci, zauważamy to podczas tzw. zabaw w odgrywanie ról. Dziewczynki bawią się w dom, zamieniają się w mamusie, gotują obiadki swoim lalkom, czeszą je, przebierają. Chłopcy natomiast naśladując swoich tatusiów, bawią się samochodami stając się często przy tym zapalonymi mechanikami. Oczywiście niejednokrotnie zabawy związane z płcią się mieszają, przeplatają, a także są takie których nie można zakwalifikować w konkretny sposób. Należy jednak przyjrzeć się jakie rezultaty daje tego typu zabawa.  Dziecko rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi, spontanicznie dostosowuje się do nowych sytuacji, często też zmierza się z konfliktami wynikającymi z trudnościami w przezwyciężeniu dziecięcego egocentryzmu. Nauczyciel i rodzic może inicjować zabawy, ale może także pozwolić dziecku na swobodną improwizację.

Wprowadzając dzieci w świat teatru nauczyciel pokazuje ile ciekawych możliwości zabawy mogą wykorzystać w swoim codziennym życiu. Oczywiście dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dodatkowo styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

Zdrowo jem- zdrowo rosnę

 

Projekt opracowany przez panią Natalię Nowak.

Przeznaczony dla dzieci 4 - 6 letnich.

 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjny "Mistrzowie Zabawy"

ul. Miodowa 6a

 62-200 GNIEZNO

tel. 600 415 426

numer konta: ING   33 1050 1520 1000 0090 9172 6910

All content © Mistrzowie Zabawy, 2014. All rights Reserved.

Designed by reklampark.pl

Mapa

Kontakt

Powrót