Przedszkole Mistrzowie Zabawy, Specjalny punkt przedszkolny

NASZE PRZEDSZKOLE

Specjalny Punkt Przedszkolny MALI MISTRZOWIE powstał z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, zespół Retta, zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych i innych trudnościach w nauce i zachowaniu. Placówka mieści się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie.

 

Naszą misją jest usprawnienie funkcjonowania dziecka z autyzmem, aby w przyszłości mogło ono samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w masowym lub integracyjnym przedszkolu, szkole, a także szeroko rozumianym środowisku społecznym.

 

Specjalny Punkt Przedszkolny MALI MISTZROWIE  jest miejscem o charakterze terapeutycznym.

 

W naszym przedszkolu pracują wyłącznie wyspecjalizowani w terapii dziecka z autyzmem nauczyciele. Indywidualne programy terapeutyczne, które tworzymy pomagają wyrównywać deficyty rozwojowe i skutecznie uczyć nowych umiejętności. Każde dziecko posiada dostosowane do swoich potrzeb stanowisko pracy i własnego terapeutę prowadzącego. Nad efektywnością działań terapeutycznych czuwają superwizorzy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

Dzieci stopniowo wdrażane są do grupy rówieśniczej w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym MISTRZOWIE ZABAWY. Podczas tego procesu zawsze towarzyszy im terapeuta wspomagający, który pomaga ćwiczyć nabyte umiejętności w grupie rówieśniczej.

METODY PRACY

- Stosowana Analiza Zachowań - ABA (ang. Applied Behavior Analysis)

- PECS – wspomagana komunikacja

- trening słuchowy TOMATISA

- dogoterapia

- logopedia

- gimnastyka, zajęcia ruchowe

 

TERAPIA

Właśnie mija pół wieku odkąd Leo Kanner opisał zaburzenie autyzmu, jednak nadal nie znaleźliśmy jednoznacznej odpowiedzi czym jest autyzm i jak go leczyć. Przez wiele lat naukowcy próbowali odnaleźć skuteczne formy terapii i pomocy dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Obecnie można stwierdzić, że „Stosowana Analiza Zachowań –ABA osiągnęła dotychczas najlepsze wyniki w terapii dzieci autystycznych” (Randall P. , Parker J. 2001 Autyzm. Jak pomóc rodzinie.) Na podstawie wielu badań naukowcy udowodnili, że tylko jedna forma terapii , a więc intensywnego wdrażania w życie zaleceń i procedur stosowanej analizy zachowań może przynieść trwałą poprawę zdrowia dzieci z autyzmem (Maurice C.(red.)2002 –Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi)

W 1968 roku ukazało się pierwsze czasopismo poświęcone stosowanej analizie zachowań a w nim artykuł „Współczesne wymiary stosowanej analizy behawioralnej”, w którym Bear, Wolf i Rinsley zdefiniowali nową dyscyplinę: stosowaną analizę zachowań.

krótka charakterystyka

Stosowana

Analizowane zachowanie musi być bezpośrednio związane z zagadnieniami ważnymi dla społeczeństwa. Zachowanie jest problemem definiowanym przez co najmniej jedną osobę, a zmiana tego zachowania w rzeczywistości pomaga rozwiązać ten problem. Nauka nie-stosowana może zajmować się czynnościami związanymi z jedzeniem np. w odniesieniu do poszukiwania pożywienia bądź metabolizmu. Natomiast nauka stosowana może zajmować się czynnościami związanymi z jedzeniem takimi jak odmowa dziecka z autyzmem  przyjmowania wielu pokarmów.

Behawioralna

Zachowania mają wymiar dający się fizycznie zaobserwować, badamy takie, w zakresie  których można pomóc osobie w jej domu, szkole, czy społeczności.

„Behawioralna” znaczy także, że traktujemy zachowanie jako istotne samo w sobie, a nie tylko jako symptom czegoś innego. Na przykład, brak inicjowania interakcji społecznych przez dziecko z autyzmem nie jest traktowane jako rezultat wewnętrznej psychopatologii, która rozwinęła się z powodu zimnej, chłodnej matki, ale jako deficyt umiejętności, któremu można przeciwdziałać poprzez uczenie umiejętności społecznych.

Analityczna

Wymaga udowodnienia, że określone wydarzenia są odpowiedzialne za wystąpienie lub brak pewnych zachowań. Analizę uzyskujemy, gdy rzetelnie potrafimy „włączyć” i „wyłączyć” zachowanie lub systematycznie stwarzać warunki, które będą powodować więcej lub mniej tego zachowania. Należy wskazać zarówno źródło i przyczyny problematycznych zachowań i udowodnić, że zmiany środowiskowe istotnie wpływają na ich zmianę.

Skuteczna

Skuteczna zmiana zachowania musi być wystarczająco duża, aby mieć wartość praktyczną. Skuteczność w terapii związana jest po pierwsze ze zmniejszeniem ilości i intensywności zachowań trudnych oraz utrzymywaniem tego stanu w czasie.

Analiza zachowań nie jest zestawem procedur

Nie istnieje jedna procedura terapeutyczna, która charakteryzuje analizę behawioralną, Podobnie, nie istnieje jedna charakteryzująca ją  procedura pomiaru.

Same procedury są niewystarczające; ważne jest również sprawdzenie umiejętności i solidność, z jaką procedury terapeutyczne są stosowane oraz rzetelność pomiaru zmiennych niezależnych – tj. rzetelność pomiaru procedur terapeutycznych, jak również rzetelność pomiaru zachowań docelowych.,

Analiza zachowań nie jest mechaniczna.

Obecnie terapia stosowana jest oparta przede wszystkim na prawidłowym stosowaniu procedur wzmocnień: pochwał, uwagi i akceptacji. Analiza zachowań wynika z prawa uczenia się i ściśle z nią współgra. Powinna pomóc dzieciom z autyzmem w stawaniu się bardziej kompetentnymi, niezależnymi i zdolnymi do radzenia sobie z różnymi aspektami środowiska. Środowisko terapeutyczne musi być przyjazne i nastawione na sukces dziecka. Procedury nie mogą być stosowane w sposób sztywny. Analiza zachowań jest wyjątkowo zindywidualizowaną terapią dostostosowaną nie tylko do umiejętności edukacyjnych dziecka, ale także do jego emocji i zmysłów.

Myślę, że nie ma lepszej zapłaty, jaką terapeuta może otrzymać za swoją pracę jak świadomość, że był w stanie w znacznym stopniu poprawić funkcjonowanie dziecka z autyzmem. Świadomość, że dzięki naszej pracy dziecko nauczyło się nowych umiejętności, które będzie w stanie wykorzystać w niedostępnym dla niego do tej pory, środowisku rówieśniczym, a funkcjonowanie rodziny dziecka poprawiło się w widoczny sposób jest wyjątkowo cenną wartością. Dzięki stosowanej analizie zachowań jest to możliwe.

 

Marta Pomorska

(powyższy fragment pochodzi z pracy magisterskiej napisanej przeze mnie pt. „Wpływ stosowanej analizy zachowań na rozwój mowy u dzieci z autyzmem”)

KADRA – Terapeuci

mgr

Marta Pomorska

Dyrektor, terapeuta nadzorujący

mgr

Karolina Chodyniecka

Wicedyrektor, terapeuta  prowadzący

mgr

Aleksandra Jędras

Terapeuta prowadzący

 

Daria Natywo

Terapeuta prowadzący

 

Patrycja Lisiecka

Pomoc terapeuty

 

Maja Tyranowska

Pomoc terapeuty

Małgorzata Figas

- Grześkowiak

Dogoterapia

 

Kinga Wdzięczna

Logopeda

CENNIK I ORGANIZACJA

 

Specjalny Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem sobót,

dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czynny jest w dni robocze

od 7.30 do 15:00.

 

Punkt Przedszkolny przyjmuje

dzieci w wieku od 2,5 - 8 lat.

 

Opłata za pobyt w placówce wynosi 200 zł,

za każdy dzień nieobecności odliczana jest kwota 9 zł od czesnego

„Zerówka” - bezpłatna

Wpisowe: 0 zł

 

 

kontakt

Żwirki i Wigury 27, Gniezno budynek SOSW nr 1

tel. 600 415 426

Numer konta:

23 1050 1520 1000 0091 3903 6124

Mapa

All content © Mistrzowie Zabawy, 2014. All rights Reserved.

Designed by reklampark.pl

Powrót